Xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại là gì?

Xúc tiến thương mại (Trade promotion) là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cho doanh nghiệp có cơ hội mua bán các loại hàng hóa và cung ứng các dịch vụ khác nhau đến người tiêu dùng thông qua các hoạt động như khuyến mại, quảng cáo...

Các hoạt động xúc tiến thương mại ở SMC

Lập kế hoạch chiến lược

SMC hỗ trợ các công ty hiểu rõ vai trò trong hệ thống xúc tiến thương mại trong ngành và trong mạng lưới quốc gia để có thể đưa ra một chiến dịch hiệu quả nhất.

Quản lý dự án và Đánh giá hiệu quả

SMC hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng công cụ đo lường và đánh giá các hạng mục do doanh nghiệp đề ra.

Tiếp cận khách hàng

SMC hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các buổi hội chợ triển lãm, tổ chức mua/ bán hàng hóa nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau nhằm tăng doanh thu và độ nhận diện của thương hiệu.

Hỗ trợ, cung cấp thông tin thương mại toàn cầu

SMC thành lập một nền tảng trực tuyến cho phép các doanh nghiệp theo dõi sự thay đổi về nhu cầu, tiềm năng xuất khẩu các quy định liên quan… để có thể điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

Language »
0909 6996 19